Make your own free website on Tripod.com

AM home

E-mail: yuam@iname.com
 
Instrumenti
Little star Gnomon
Gnomon je prvi astronomski instrument. Toliko je jednostavan da drugi nije mogao biti....
Little star Dvogled
Glavne karakteristike dvogleda i za koja osmatranja se koristi....
Teleskop
Little star Otkrice
Little star Razvoj
Little star Kako sam napravio teleskop
 

Content