Make your own free website on Tripod.com
Naslovna strana Astronomskog magazina AM Home E-mail: yuam@iname.com
yuam@iname.com

 

 

Sadrzaj AM

          

 

ILBA
Information Letter on Balkan Astronomy

 

 

Septembra 2000, odrzan je na Astronomskoj opservatoriji Bugarske Akademije nauka skup mladih astronoma Balkana. Ucesnici su bili iz: Bugarske, Rumunije, Makedonije, Grcke, Ukrajine i SRJ. Odrzana je serija predavanja i poster prezentacija, a u pauzama i sastanci direktora istrazivackih institucija iz ovih zemalja koje se (makar delimicno) bave kosmosom. Na jednom od tih sastanaka usvojen je predlog V.Celebonovica iz Instituta za fiziku iz Beograda da se pokrene informativni cirkular u elektronskom obliku, koji bi sluzio za razmenu informacija, a NE za stampanje radova.

Ideju su podrzali svi, a detalje su usaglasili V.Celebonovic i M.Cvetkov iz Astronomskog instituta Bugarske Akademije nauka. Ime ILBA (Information Letter on Balkan Astronomy) je predlozio V.Celebonovic, a cirkular zajedno prave Celebonovic i Cvekov.